Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Nathan2000Male/Poland Recent Activity
Deviant for 9 Years
Needs Core Membership
Statistics 3 Deviations 33 Comments 5,499 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
Gypsy Bard (Polish)
Gdy twe życie to cierpienie,
Jedno znam wytłumaczenie:
Świat to tylko przedstawienie,
W którym cię obsadził los.
Nie wypływaj przeciw fali;
Przecież to cię nie ocali.
Więc żebyśmy się nie bali,
Zaśpiewajmy chociaż raz.
Z rodzicami żyłam sobie;
Pożar wybuchł i oboje w grobie.
Więc do sierocińca wysłano mnie;
Powiedziano: "Wstecz nie oglądaj się"
Wśród czterech ścian, by zabić żal
ruszyłam w tan na sierot bal.
Wspomnienia starły się,
twarze widzę jak we mgle,
ale wciąż znam na pamięć ich pieśń:
Jeśli dom twój diabli wzięli,
Wszyscy bliscy ci zginęli,
Niech cię piosnka rozweseli
I cygański porwie czar.
Wtedy widać jak na dłoni,
Cały świat żyje w harmonii.
Niechaj nikt już łez nie roni,
Lecz zaśpiewa jeszcze raz.
:iconNathan2000:Nathan2000
:iconnathan2000:Nathan2000 13 10
Literature
This Day Aria (Polish)
Aria "Ten dzień"
Ten dzień będzie idealny.
O takim dniu marzyłam od najmłodszych lat.
W krąg się zbiera tłum przejęty,
Każdy sypie komplementy.
Wkrótce już z tej farsy nie zostanie ślad.
Ten dzień miał być idealny.
O takim dniu marzyłam od najmłodszych lat.
Ale zamiast płaszcza róż
W tym lochu na mnie osiadł kurz.
Z weselnym dzwonem skończy się mój cały świat.
Mam w nosie ten ozdobny tren,
Nie będę jeść na swoją cześć.
Ślub? Skłamię, kiedy powiem, że
Nie opuszczę go w potrzebie,
Razem będzie nam jak w niebie.
Pan młody bowiem nie obchodzi mnie!
Nie, nie kocham wcale go;
W mym sercu jest samo zło.
Lecz i tak na własność mieć go chcę!
Nadchodzi coraz bliżej pora
Gdy da ton weselny dzwon.
Ślub? Skłamię, jeśli powiem, że
N
:iconNathan2000:Nathan2000
:iconnathan2000:Nathan2000 2 2
MLP Imperial Equila by Nathan2000 MLP Imperial Equila :iconnathan2000:Nathan2000 340 48

Favourites

No Favourites yet.

deviantID

Nathan2000
Poland

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconsnickrot:
Snickrot Featured By Owner May 3, 2014
Hey!  I contacted you a long time ago about using the Equila.  I think i forgot to show you how it turned out.
snickrot.deviantart.com/art/ML…

Sorry, just logging in for the first time in a while and sorting stuff out.   Thanks for letting me use it!
Reply